5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u/
About the website

Disertacija/
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:
Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73

Poglavlje/chapter XIV-XVIII
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

Vancas-Katedrala
XVIII

Vancas-Vladina_zgrada
XVI

ILUSTRACIJE U POGLAVLJIMA I-VII/ ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTERS I-VII

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

I

Arhitekt Karlo Paržik - Karel Pařik (1857-1942)

I.a

Fotokopija originalne prijave mjesta boravka Karla Pařika od 3.XII 1912.g.

I.b

Razglednica Veliša (mjesto rođenja Karla Pařika)

I.c

Razglednica sa kartom Češkog Raja

I.d

Fotografija vlasnika i radnika tvornice “Braća Pařik” u Napajedlu

I.e

Poleđina fotografije I.d

II

Theophil von Hansen, Akademija Likovnih umjetnosti u Beču (1868)

III

Gottfried Semper, Projekt za evangelističku crkvu sv. Nikole u Hamburgu (1845)

IV.a

Heinrich von Ferstel, Votivkirche u Beču (1856-1879)

IV.b

Heinrich von Ferstel, Hemijski institut u Beču – detalj fasade (1869)

V

Theophil von Hansen, Crkva u Atini (1840)

VI.a

Theophil von Hansen, Muzej oružja u Beču – detalj fasade (1849-1856)

VI.b

Theophil von Hansen, Muzej oružja u Beču – fasada i osnova (1849-1856)

VII

Theophil von Hansen, Grčka neujedinjena crkva u Beču (1858)

VIII.a

Theophil von Hansen, Kapela u Lembergu - Lavovu (1859)

VIII.b

Theophil von Hansen, Kapela na evangelističkom groblju u Beču - fasada (1858)

VIII.c

Theophil von Hansen, Kapela na evangelističkom groblju u Beču - osnove (1858)

VIII.d

Theophil von Hansen, Kapela na evangelističkom groblju u Beču - presjek (1858)

IX.a

Theophil von Hansen, Projekt za crkvu u Késmarku – perspektiva (1873)

IX.b

Theophil von Hansen, Projekt za crkvu u Késmarku – fasade (1873)

X

Theophil von Hansen, Projekt za parlament u Kopenhagenu (1885)

XI.a

Theophil von Hansen, Heinrichhof u Beču – detalj fasade (1860)

XI.b

Theophil von Hansen, Heinrichhof u Beču – izgled (1860)

XI.c

Theophil von Hansen, Heinrichhof u Beču – nacrt bočne fasade (1860)

XII

Theophil von Hansen, Berza u Beču (1871-1877)

XIII

Theophil von Hansen, Berza u Beču – detalj ulaza (1871-1877)

XIV.a

Theophil von Hansen, Projekt za dvorske muzeje - presjek (1866)

XIV.b

Theophil von Hansen, Projekt za dvorske muzeje – fasada i osnova (1866)

XV.a

Ludwig von Förster i Theophil von Hansen, Sinagoga u Templ ulici u Beču – unutrašnjost (1859)

XV.b

Ludwig von Förster i Theophil von Hansen, Sinagoga u Templ ulici u Beču – vanjski izgled (1859)

XVI

Josip Vancaš, Vladina zgrada I u Sarajevu (1884)

XVII

Emil von Förster, Banka u Beču (1884)

XVIII

Josip Vancaš, Katedrala Srca Isusova u Sarajevu (1884-1887)

   

1.a

Josip Vancaš i Karl Pařik, Vakufska palata u Sarajevu – osnova prizemlja (1885/86)

1.b

Josip Vancaš i Karl Pařik, Vakufska palata u Sarajevu – vanjski izgled (1885/86)

   

XIX

Građevinski savjetnik Carl Wagner sa svojim saradnicima iz Građevinskog odsjeka Zemaljske vlade u Sarajevu (oko 1884.g.)

XX

Građevinski savjetnik Carl Wagner (oko 1884.g.), prvi šef Građevinskog odsjeka Zemaljske vlade u Sarajevu

XXI

Inženjer Matias Ribarich (oko 1884), Pařikov kolega i rođak njegove druge žene

XXII

Inženjer Johann Kellner (oko 1884.g.), kasnije rukovodilac Odsjeka visokogradnje Građevinskog odjeljenja