5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Izložba 1991.g.

 

The exhibition in 1991

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije
Illustrations

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

U saradnji sa Muzejom XIV zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, organizovana je izložba o arhitekturi Karla Paržika u oktobru 1991.g.

Dio materijala prikupljenog u toku istraživanja koje sam obavila u toku 1987-89 bio je tada izložen, a obuhvatao je kopije nekoliko nacrta Paržikovih projekata, fotografije njegovih izgrađenih objekata, kopije projekata arhitekte Theophila von Hansena koji je imao značajan uticaj na Paržikov opus, te seriju od oko 40 crteža Paržikovih projekata koje je prema originalnim nacrtima i fotografijama izgrađenih Paržikovih objekata uradio arhitekt Filip Deljak i jedan crtež Aškenaške sinagoge u Sarajevu koju je uradio arhitekt David Albahari.

U toku izložbe prikazivao se i video film o svim Paržikovim građevinama koje su snimljene u toku istraživanja, propraćen mojim komentarima. Ovaj video film će uskoro biti podijeljen na kraće dijelove i objavljen na YouTube.

Fotografije koje su snimljene prilikom  izložbe 1991.g. i neki crteži arhitekata Filipa Deljka i Davida Albaharija urađeni prema Paržikovim nacrtima se nalaze na ovoj stranici. 

Na ovoj stranici se nalazi nekoliko fotografija sa  ove izložbe.
 

In collaboration with the Museum of the 14th Winter Olympic Games in Sarajevo, an exhibition on the architecture of Karlo Pařik was organised in October 1991.

A selection of the material collected during the research undertaken in 1987-89 was exhibited, including a few copies of Pařik’s original drawings, photographs of his buildings, copies of the projects of the architect Theophil von Hansen whose work significantly influenced Pařik’s designs, around forty drawings of Pařik’s projects produced by the architect Filip Deljak according to the plans and photographs of Pařik’s buildings and a drawing of the Ashkenazy sinagogue in Sarajevo produced by the architect David Albahari.

During the exhibition, a video of all of Pařik’s buildings filmed during the research was shown with my commentary.  This video will soon be divided into brief sections and published on YouTube.

The photographs taken at the exhibition in 1991 and some drawings produced by the architects Filip Deljak and David Albahari according to Pařik’s plans are included in this page.

A few photographs taken at this exhibition are included below.


Pritisnite na sliku za veći format - Click on the image for larger size

Izložbeni plakat ispred Muzeja XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu

plakat

Exhibition poster in front of the Museum of the 14th Olympic Winter Games

Dr Branka Dimitrijević i arhitekt Filip Deljak na otvorenju izložbe

autori

Dr Branka Dimitrijević and the architect Filip Deljak at the opening of the exhibition

Otvorenje izložbe

otvorenje

The exhibition preview

Izložba

izlozba

The exhibition

Izložbeni pano sa prikazom uticaja arhitekture Theophila von Hansena na dizajn Paržikove Evangelističke crkve u Sarajevu

pano

The exhibition panel showing how the projects of the architect Theophil von Hansen influenced the design of Pařik’s project for the Evangelical Church in Sarajevo

Izložbeni pano sa crtežima arhitekte Filipa Deljka koji prikazuje detalje Paržikovog projekta za Društveni dom (kasnije Narodno pozorište) u Sarajevu

pano

The exhibition panel with the drawings by the architect Filip Deljak of Pařik’s details for the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo

Južna fasada Društvenog doma (kasnije Narodno pozorište) u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

The south façade of the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Istočna fasada Društvenog doma (kasnije Narodno pozorište) u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

The east façade of the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Zapadna fasada Društvenog doma (kasnije Narodno pozorište)  u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

The west façade of the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Detalj vrata Društvenog doma (kasnije Narodno pozorište) u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

A door detail of the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Detalj prozora Društvenog doma (kasnije Narodno pozorište)  u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

A window detail of the Social Hall (later National Theatre) in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Viša realka u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

Higher Real School in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Detalj kapije Više gimnazije u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka prema Paržikovom nacrtu

crtez

A detail of the gate of the Higher Gymnasium in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak based on Pařik’s original plan

Pravosudna palata u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

The Court Palace in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak

Crkve u Bugojnoi, G.Vakufu, Rastičevu, Osovi, Tesliću - crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

Churches in Bugojno, G.Vakuf, Rastičevo, Osova, Teslić - drawings by the architect Filip Deljak

Crkva u Ostrošcu, crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

Church in Ostrožac, drawing by the architect Filip Deljak

Samostan u  Plehanu, crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

Monastery in Plehan, drawing by the architect Filip Deljak

Samostan u  Plehanu, crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

Monastery in Plehan, drawing by the architect Filip Deljak

Samostan u  Jajcu, crtež arhitekte Filipa Deljka

crtez

Monastery in Jajce, drawing by the architect Filip Deljak

Crkva sv. Josipa u Sarajevu, crtež arhitekte Filipa Deljka

20

St. Josef’s Church in Sarajevo, drawing by the architect Filip Deljak

Aškenaška sinagoga u Sarajevu,  crtež arhitekte Davida Albaharija

crtez

Askhenazy Synagogue in Sarajevo, drawing by the architect David Albahari