5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:

Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73
Poglavlje/chapter XIV-XVIII:
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

sud-foca
41.d

sud-gacko
46.f

visa-realka
51.g

zem.muzej
52.d

zemaljski-muzej
52.h

zemaljski muzej
52.p

zemaljski-muzej
52.r

zem.muzej
52.v

zem.muzej
52.wILUSTRACIJE U POGLAVLJU VIII (41-55) / ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTER VIII (41-55)

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

41.a

Karl Pařik, Sud i zatvor u Foči – osnova prizemlja i presjek (1905)

41.b

Karl Pařik, Sud i zatvor u Foči – osnova sprata (1905)

41.c

Karl Pařik, Sud i zatvor u Foči – fasade (1905)

41.d

Karl Pařik, Sud i zatvor u Foči (izgrađen 1909.g.) – izgled 1988.g.

41.e

Karl Pařik, Sud i zatvor u Foči (izgrađen 1909.g.) – izgled 1988.g.

   

XXVII

Zemaljska bolnica u Sarajevu – nekadašnji izgled

   

42.a

Zemaljska bolnica u Sarajevu - situacija

42.b

J. Kellner i E. Rada, Karlo Pařik i J. Greger, Paviljoni Psihijatrijskog odjeljenja Zemaljske bolnice (izgrađeni 1909.g.) - nekadašnji izgled

42.c

Karl Pařik, Paviljoni Psihijatrijskog odjeljenja Zemaljske bolnice (izgrađeni 1909.g.) - ispred paviljona

42.d

Karl Pařik, Paviljon I Psihijatrijskog odjeljenja – južna fasada (1907)

42.e

Karl Pařik, Paviljon I Psihijatrijskog odjeljenja – sjeverna fasada (1907)

   

43.a

Karl Pařik, Paviljon II Psihijatrijskog odjeljenja - osnova prizemlja i temelja (1907)

43.b

Karl Pařik, Paviljon II Psihijatrijskog odjeljenja – osnove prvog i drugog sprata (1907)

   

44.a

Karl Pařik, Paviljon III Psihijatrijskog odjeljenja – osnove prizemlja i temelja (1907)

44.b

Karl Pařik, Paviljon III Psihijatrijskog odjeljenja – osnove prvog i drugog sprata (1907)

44.c

Karl Pařik, Paviljon III Psihijatrijskog odjeljenja – fasade (1907)

   

45.a

Karl Pařik, Paviljon IV Psihijatrijskog odjeljenja - osnova prizemlja (1907)

45.b

Karl Pařik, Paviljon IV Psihijatrijskog odjeljenja - osnova sprata (1907)

45.c

Karl Pařik, Paviljon IV Psihijatrijskog odjeljenja – fasade (1907)

   

46.a

Karl Pařik, Sud u Gacku - osnove - varijanta I (1906)

46.b

Karl Pařik, Sud u Gacku - fasade - varijanta I (1906)

46.c

Karl Pařik, Sud u Gacku - osnove - varijanta II (1907)

46.d

Karl Pařik, Sud u Gacku - fasade - varijanta II (1907)

46.e

Karl Pařik, Sud u Gacku - osnove - varijanta III (1908)

46.f

Karl Pařik, Sud u Gacku - fasade - varijanta III (1908)

46.g

Karl Pařik, Sud u Gacku (izgrađen 1911.g.) - izgled-1

46.h

Karl Pařik, Sud u Gacku (izgrađen 1911.g.) - izgled-2

   

47.a

Rudolf Tönnies, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici - osnova sprata (1906)

47.b

Rudolf Tönnies, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici – fasade (1906)

47.c

Rudolf Tönnies, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici - situacija (1906)

47.d

Karl Pařik, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici - situacija (1907)

47.f

Karl Pařik (i Rudolf Tönnies?), Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici - osnova (1907)

47.e

J. Blažeković,  Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici - osnova drugog sprata (1908)

47.g

Rudolf Tönnies, Karl Pařik, J. Blažeković, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici (1908/9) - prvobitni izgled

47.h

Rudolf Tönnies, Karl Pařik, J. Blažeković, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici (1908/9) - prvobitni izgled

47.i

Rudolf Tönnies, Karl Pařik, J. Blažeković, Uredska i sudska zgrada u Bos. Dubici (1908/9) - izgled 1988.g.

   

XXVIII.a

Rudolf Tönnies,  Uredska zgrada u Čajniču – fasade (1906)

XXVIII.b

Rudolf Tönnies, Uredska zgrada u Čajniču – osnove (1906)

   

48

Karl Pařik, Djevojačka škola u Zenici (1906)

49.a

Karl Pařik, Tipovi seoskih škola – brvnara -1 (1908)

49.b

Karl Pařik, Tipovi seoskih škola – brvnara -2 (1908)

   

50

Karl Pařik, Dogradnja samostana u Tuzli (1906)

   

51.a

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka – situacija (1907)

51.b

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka - osnova prizemlja (1907)

51.c

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka - osnova sprata (1907)

51.d

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka - osnova drugog sprata (1907)

51.e

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka – presjek (1907)

51.f

Karl Pařik - Viša realka - nacrt južne fasade (1909)

51.g

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka (izgrađena 1910.g.) - nekadašnji izgled

51.h

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka (izgrađena 1910.g.) – izgled 1988.g.

51.i

Karl Pařik i Rudolf Tönnies - Viša realka (izgrađena 1910.g.) – izgled 1988.g.

   

52.a

Karl Pařik, Zemaljski muzej – situacija (1907)

52.b

Karl Pařik, Zemaljski muzej - osnova prizemlja (1907)

52.c

Karl Pařik, Zemaljski muzej - osnova prizemlja sa drugom etapom (1907)

52.d

Karo Pařik, Nacrt osnove (1908)

52.e

Karl Pařik, Zemaljski muzej - idejna skica fasade sa dogradnjom (1907)

52.f

Karl Pařik, Zemaljski muzej - idejna skica presjeka (1907)

52.h

Karl Pařik, Zemaljski muzej - Perspektiva finalnog projekta (oko 1908.g.)

52.i

Karl Pařik, Zemaljski muzej (izgrađen 1913.g.) - nekadašnji izgled

52.j

Karl Pařik, Zemaljski muzej- fasade (1910)

52.k

Karl Pařik, Zemaljski muzej- fasade (1910)

52.l

Karl Pařik, Zemaljski muzej - fasada i presjeci (1910)

52.m

Karl Pařik, Zemaljski muzej - poprečni presjeci i fasada (1910)

52.n

Karl Pařik, Zemaljski muzej – fasade (1910)

52.o

Karl Pařik, Zemaljski muzej - detalj zenitalne rasvjete (1910)

52.p

Karl Pařik, Zemaljski muzej - detalj ulaza (1910)

52.r

Karl Pařik, Zemaljski muzej - istočna fasada Etnografskog odjeljenja (1910)

52.s

J. Pospisil - Enterijer Etnografskog odjeljenja Zemaljskog muzeja - detalj (1912)

52.t

J. Pospisil - Enterijer Etnografskog odjeljenja Zemaljskog muzeja - detalj (1912)

52.u

J. Pospisil - Enterijer Etnografskog odjeljenja Zemaljskog muzeja (1912)

52.v

Karl Pařik, Zemaljski muzej (1913) - prvobitni izgled botaničkog vrta

52.z

Karl Pařik, Zemaljski muzej (1913) - izgled 1988.g

52.x

Karl Pařik,  Zemaljski muzej (1913) - istočna fasada, izgled 1988.g

52.y

Karl Pařik, Zemaljski muzej (1913) - istočna fasada, izgled 1988.g

52.w

Karl Pařik, Zemaljski muzej (1913) - detalj fasade, izgled 1988.g

   

53.a

Karl Pařik, Kotarska ispostava u Doboju - osnova i fasade (1907)

53.b

Karl Pařik, Kotarska ispostava u Doboju - situacija i osnove (1907)

53.c

Karl Pařik, Kotarska ispostava u Doboju – izgled 1988.g.

   

54.a

Karl Pařik, Sud u Zenici - I varijanta - osnova prizemlja (1907)

54.b

Karl Pařik, Sud u Zenici - I varijanta - osnova sprata (1907)

54.c

Karl Pařik, Sud u Zenici - I varijanta - fasade (1907)

54.d

Karl Pařik, Sud u Zenici - II varijanta - osnove prizemlja (1907)

54.e

Karl Pařik, Sud u Zenici - II varijanta - osnove sprata (1907)

54.f Karl Pařik, Sud u Zenici - II varijanta - fasade (1907)
   

55.a

Karl Pařik, Kotarski ured u Foči, osnove (1907)

55.b

Karlo Pařik, Kotarski ured u Foči - varijanta I, fasade (1907)

55.c

Karlo Pařik, Kotarski ured u Foči - II varijanta, fasade i presjek (1907)

55.d

Karlo Pařik, Kotarski ured u Foči (izgrađen 1909.g.), izgled 1988.g.