5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:

Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73
Poglavlje/chapter XIV-XVIII:
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007


stamparija
56.k

stamparija
56.m


sud-bileca
60.c

su-.bos.brod
61.f

mitropolija-mostar
62.h

mitropolija-mostar

62.i

sud-trebinje
63.f

crkva-g.hrasno
65.a

ulema-medzlis
67.c

ulema-medzlis
67.h

ured-trebinje

68.c

sud-glaser-kraupa
70.f

sud-parik
70.k

sud
70.r

prcanj-hotel
72.a

ILUSTRACIJE U POGLAVLJU VIII (56-73) / ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTER VIII (56-73)

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

56.a

Karl Pařik, Zemaljska štamparija – prizemlje (1908)

56.b

Karl Pařik, Zemaljska štamparija – mezanin (1908)

56.c

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - osnova I sprata (1908)

56.d

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - osnova II sprata (1908)

56.e

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - presjek 1 (1908)

56.f

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - presjek 2 (1908)

56.g

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - nacrt južne fasade (1908)

56.h

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - nacrt bočnih fasada (1908)

56.i

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - detalj fasade - 3 (1908)

56.j

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - detalj fasade -1 (1908)

56.k

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - detalj fasade -2 (1908)

56.l

Karl Pařik, Zemaljska stamparija - detalji konstrukcije (1908)

56.m

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - nekadašnji izgled -1 (1908)

56.n

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - nekadašnji izgled -2 (1908)

56.o

Karl Pařik, Viša realka i Zemaljska štamparija - nekadašnji izgled

56.p

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - izgled zapadne i južne fasade (izgrađena 1908.g., kasnije dograđena), izgled 1988.g.

56.r

Karl Pařik, Zemaljska štamparija - izgled južne fasade (izgrađena 1908.g., kasnije dograđena) - izgled 1988.g.

   

57.a

Karl Pařik, Projekt za medresu u Jajcu – osnove (1907)

57.b

Karo Pařik, Projekt za medresu u Jajcu – fasade (1907)

57.c

Karo Pařik, Projekt za medresu u Jajcu - presjek i fasada (1907)

   

58

Karo Pařik, Atrij Kuršumli medrese (1907)

   

59.a

Karl Pařik, Baždarski ured – osnove (1907)

59.b

Karl Pařik, Baždarski ured – situacija (1907)

59.c

Karl Pařik, Baždarski ured – fasade (1907)

59.d

Karl Pařik, Baždarski ured - izvedbeni nacrti (1908)

59.e

Karo Pařik, Baždarski ured - detalji fasade (1908)

59.f

Karo Pařik, Baždarski ured (izgrađen 1909.g.) – izgled 1988.g.

   

60.a

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bileći - osnove (1908)

60.b

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bileći – fasade (1908)

60.c

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bileći (izgrađen 1911.g.) – izgled 1988.g.

60.d

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bileći (izgrađen 1911.g.) – izgled 1988.g.

   

61.a

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bos. Brodu - varijanta I - osnove prizemlja (1907)

61.b

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bos. Brodu - varijanta I - osnove sprata (1907)

61.c

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bos. Brodu - varijanta II - osnove sprata (1908)

61.d

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bos. Brodu - varijanta II – fasade (1908)

61.e

Karl Pařik, Sud i zatvor u Bos. Brodu - varijanta II - detalj fasade (1908)

61.f

Karl Pařik, Sud u Bos. Brodu (izgrađen oko 1909.g.) - izgled 1989.g.

   

62.a

Karl Pařik, Idejni projekt mitorpolije u Mostaru - osnova sprata (1904)

62.b

Karl Pařik, Idejni projekt mitorpolije u Mostaru - osnova prizemlja (1904)

62.c

Karl Pařik, Idejni projekt mitorpolije u Mostaru (1904)-fasada

62.d

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - osnova prizemlja (1908)

62.e

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - osnova sprata (1908)

62.f

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - osnova sprata (1908)

62.g

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - ulazna fasada (1908)

62.h

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - ulazna fasada (1908)

62.i

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

62.j

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - detalj fasade (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

62.k

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - detalj fasade (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

62.l

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - detalj stepeništa (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

62.m

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - detalj ograde (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

62.n

Karl Pařik, Mitropolija u Mostaru - pomoćna zgrada (izgrađena 1910.g.) - izgled 1988.g

   

XXIX.a

Mitropolija u Tuzli - osnova sprata (1913)

XXIX.b

Mitropolija u Tuzli – presjeci (1913)

   

63.a

Karl Pařik, Sud i zatvor u Trebinju - osnove prizemlja (1908)

63.b

Karl Pařik,  Sud i zatvor u Trebinju - fasade (1908)

63.c

Karl Pařik, Sud i zatvor u Trebinju - detalj fasade (1908)

63.d

Karl Pařik, Sud i zatvor u Trebinju - detalj (izgrađen 1910.g.) – izgled 1988.g.

63.e

Karl Pařik, Sud i zatvor u Trebinju (izgrađen 1910.g.) – izgled 1988.g.

63.f

Karl Pařik, Sud i zatvor u Trebinju (izgrađen 1910.g.) – izgled 1988.g.

   

Bilješka

Projekt br. 64 je Pařikov projekt za sudsku zgradu u Ljubinju za koji nije priložena kopija nacrta u ovom radu.

   

XXX.a

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - osnova prizemlja (1908)

XXX.b

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - osnova sprata (1908)

XXX.c

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - fasada (1908)

XXX.d

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - fasada  (1908)

XXX.e

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - fasada  (1908)

XXX.f

Rudolf Tönnies, Projekt za hotel na Palama - fasada (1908)

   

65.a

Karl Pařik, Crkva u G. Hrasnom – fasade (1908)

65.b

Karl Pařik, Crkva u G. Hrasnom - osnova i presjek (1908)

65.c

Karl Pařik, Crkva u G. Hrasnom - fasade i presjek (1908)

   

66.a

Karl Pařik i Rudolf Tönnies (?), Projekt za Zanatsku školu  - osnova prizemlja (1908)

66.b

Karl Pařik i Rudolf Tönnies (?), Projekt za Zanatsku školu (1908) - osnova sprata (1908)

66.c

Karl Pařik i Rudolf Tönnies (?), Projekt za Zanatsku školu (1908) - osnove krila (1908)

66.d

Karl Pařik i Rudolf Tönnies (?), Projekt za Zanatsku školu (1908) - presjeci (1908)

66.e

Karl Pařik i Rudolf Tönnies (?), Projekt za Zanatsku školu (1908) - fasada (1908)

   

67.a

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa – osnova (1910)

67.b

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - sjeverna fasada (1910)

67.c

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - nacrt fasade (1910)

67.d

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - sjeverna fasada (izgrađena 1912.g.) – izgled 1989.g.

67.e

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - dio sjeverne fasade (izgrađena 1912.g.) – izgled 1989.g.

67.f

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - dio istočne fasade (izgrađena 1912.g.) – izgled 1989.g.

67.g

Careva džamija prije dogradnje

67.h

Karl Pařik, Zgrada ulema-medžlisa - nekadašnji izgled (izgrađena 1912.g.)

   

68.a

Sl. 68.a - Kotarski ured u Trebinju - osnova sprata (1909)

68.b

Sl. 68.b - Kotarski ured  u Trebinju - ulazna fasada (1909)

68.c

Sl. 68.c - Kotarski ured u Trebinju - bočna fasada (1909)

   

XXXII.a

J. Czerny, Tip sudske zgrade I, II, III (1910)

XXXII.b

J. Czerny, Tip sudske zgrade IV (1910)

XXXII.c

J. Czerny, Tip sudske zgrade V (1910)

XXXII.d

J. Czerny, Tip sudske zgrade VI (1910)

XXXIII.a

J. Czerny, Tipovi zatvora 1 i 2 (1910)

XXXIII.b

J. Czerny, Tipovi zatvora 3 i 4 (1910)

   

Bilješka:

Projekt br. 69 je Pařikov konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu koji nije pronađen.

   

70.a

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu – suteren (1910)

70.b

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu – prizemlje (1910)

70.c

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu - prvi sprat (1910)

70.d

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu - drugi sprat (1910)

70.e

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu – fasade (1910)

70.f

Hans Glaser i Alfred Kraupa, Konkursni projekt za sud i zatvor u Sarajevu –perspektiva (1910)

70.g

Sud i zatvor u Sarajevu – situacija (1911)

70.h

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu - osnove prizemlja i prvog sprata (crteži prof. Branka Bulića prema izvedbenim nacrtima iz 1912.g)

70.i

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, osnova III sprata (crteži prof. Branka Bulića prema izvedbenim nacrtima iz 1912.g)

70.j

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, osnova IV sprata (crteži prof. Branka Bulića prema izvedbenim nacrtima iz 1912.g)

70.k

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, nacrt južne fasade (1912)

70.l

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, zapadna fasada (1912)

70.m

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, sjeverna fasada (1912)

70.n

Karl Pařik, Sud i zatvor u Sarajevu, detalji enterijera (1913)

70.o

Karl Pařik, Sud i zatvor u Sarajevu, detalj kupole (1913)

70.p

Pogled iz vazduha na sudsku palatu i poštu u Sarajevu

70.r

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu, i Josip Vancaš, Pošta u Sarajevu - nekadašnji izgled

70.s

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu,, vanjski izgled 1988.g.

70.t

Karl Pařik, Prerada projekta H. Glasera i A. Kraupe za sud i zatvor u Sarajevu -južna fasada - izgled 1989.g.

   

71.a

Karl Pařik, Projekt za vojni dječački zavod – situacija (1911)

71.b

Karl Pařik, Projekt za vojni dječački zavod – osnova prizemlja (1911)

71.c

Karl Pařik, Projekt za vojni dječački zavod - osnova trećeg sprata (1911)

71.d

Karl Pařik, Projekt za vojni dječački zavod – fasada (1911)

   

72.a

Karl Pařik, Projekt za hotel Prčnju kod Kotora  - bočna fasada (nedatirano, oko 1912)

72.b

Karl Pařik, Projekt za hotel u Prčnju kod Kotora - dio osnove (nedatirano, oko 1912)

72.c

Karl Pařik, Projekt za hotel u Prčnju kod Kotora - dio osnove (nedatirano, oko 1912)

72.d

Karl Pařik, Projekt za hotel u Prčnju kod Kotora - dio osnove (nedatirano, oko 1912)

   

73.a

Karl Pařik, Projekt za hotel Dobroti kod Kotora  - dio osnove (nedatirano, oko 1912)

73.b

Nekadašnje adaptirano odmaralište turističkog društva “Jadranska straža”, Sekcija Novi Sad, u Dobroti kod Kotora