5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:

Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73
Poglavlje/chapter XIV-XVIII:
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

crkva-kresevo
74.g

rasticevo
75.a

rasticevo
75.d

olovo
78.k

olovo
78.l

olovo
78.o


brcko
89.d

osova

90.a

ILUSTRACIJE U POGLAVLJU VIII (74-90) / ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTER VIII (74-90)

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

XXXIV.a

J. Vancaš, Crkva na Stupu u Sarajevu – osnove (1891)

XXXIV.b

J. Vancaš, Crkva na Stupu u Sarajevu – fasada (1891)

XXXIV.c

J. Vancaš, Crkva na Stupu u Sarajevu – fasade (1891)

   

74.a

Crkva sv. Katarine u Kreševu (1860) – unutrašnjost prije obnove

74.b

Crkva sv. Katarine u Kreševu (1860) – izgled prije obnove

74.c

Karl Pařik, Obnova crkve u Kreševu (1921) – nekadašnji izgled poslije obnove

74.d

Karl Pařik, Obnova crkve u Kreševu, snimak bočne fasade prije obnove (1921)

74.e

Karl Pařik, Obnova crkve u Kreševu, snimak osnove (1921)

74.f

Karl Pařik, Obnova crkve u Kreševu, presjeci i osnova (1921)

74.g

Karl Pařik, Obnova crkve u Kreševu, perspektiva (1922)

   

75.a

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.b

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - ulazna i desna fasada (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.c

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - ulazna i lijeva fasada (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.d

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.e

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - pogled prema sakristiji (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.f

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - stražnja fasada (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.g

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - pogled na svetište (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.h

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - detalj ulazne fasade (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.i

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - detalj ulazne fasade (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.j

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - bočna fasada (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.k

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - pogled sa kora (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

75.l

Karl Pařik, Crkva u Rastičevu - pogled prema koru (izgrađena 1927.g.), izgled 1988.g.

   

76.a

Karl Pařik, Obnova i dogradnja crkva u Komušini - tlocrt i bočna fasada (1924)

76.b

Karl Pařik, Obnova i dogradnja crkve u Komušini – presjeci i ulazna fasada (1924)

   

77.a

Karl Pařik, Dogradnja zvonika crkve u Otinovcima - presjeci i fasade (1924)

77.b

Crkva u Otinovcima - nekadašnji izgled

77.c

Karl Pařik, Dogradnja zvonika crkve u Otinovcima - izgled 1988.g.

77.d

Karl Pařik, Dogradnja zvonika crkve u Otinovcima - izgled 1988.g.

   

78.a

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu – osnova (1925)

78.b

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu – temelji (1925)

78.c

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - poprečni presjek (1925)

78.d

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - podužni presjek (1925)

78.e

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - presjek i straznja fasada (1925)

78.f

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - poprečni presjek (1925)

78.g

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - podužni presjek (1925)

78.h

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - bočna fasada (1925)

78.i

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu - ulazna fasada (1925)

78.j

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu (1925)

78.k

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu (1925)

78.l

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu (1925)

78.m

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu oko 1936 - snimio Gustl Jereb, Sarajevo

78.n

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu – izgled 1988.g.

78.o

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu – izgled 1988.g.

78.p

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu – izgled 1988.g.

78.r

Karl Pařik i Marijan Pařik, Crkva u Olovu, svetište – izgled 1988.g.

   

79.a

Karl Pařik, Crkva u Žabljaku (izgrađena 1927.g.) - ulazna fasada, izgled 1988.g.

79.b

Karl Pařik, Crkva u Žabljaku (izgrađena 1927.g.) - stražnja fasada, izgled 1988.g.

79.c

Karl Pařik, Crkva u Žabljaku (izgrađena 1927.g.) - pogled prema svetištu, izgled 1988.g.

79.d

Karl Pařik, Crkva u Žabljaku (izgrađena 1927.g.) - pogled prema koru, izgled 1988.g.

79.e

Karl Pařik, Crkva u Žabljaku (izgrađena 1927.g.) - ulazna fasada, stara fotografija

   

80.a

Karl Pařik, Župni stan u Žabljaku, ulazna fasada – izgled 1988.g.

80.b

Karl Pařik, Župni stan u Žabljaku, fasada prema vrtu - izgled 1988.g

   

81.a

Karl Pařik, Dogradnja tornja crkve u Solakovoj Kuli (izgrađena 1926) - izgled 1989.g.

81.b

Karl Pařik, Dogradnja tornja crkve u Solakovoj Kuli (izgrađena 1926) - izgled 1989.g.

81.c

Karl Pařik, Dogradnja tornja crkve u Solakovoj Kuli (izgrađena 1926) - izgled 1989.g.

81.d

Karl Pařik, Dogradnja tornja crkve u Solakovoj Kuli (izgrađena 1926) - izgled 1989.g.

81.e

Karl Pařik, Dogradnja tornja crkve u Solakovoj Kuli (izgrađena 1926) - izgled 1989.g.

   

82.a

Nikola Kristićević, Projekt crkve u Uzdolu (1920)

82.b

Nikola Kristićević, Projekt crkve u Uzdolu, presjek i bočna fasada (1920)

82.c

Josip Vancaš, Projekt crkve u Uzdolu, osnova (1921)

82.d

Josip Vancaš, Projekt crkve u Uzdolu, osnova, presjek, fasada (1921)

82.e

Karl Pařik, Dogradnja tornja uz crkvu u Uzdolu – izgled 1988.g.

82.f

Karl Pařik, Dogradnja tornja uz crkvu u Uzdolu – izgled 1988.g.

82.g

Karl Pařik, Dogradnja tornja uz crkvu u Uzdolu – izgled 1988.g.

83.a

Karl Pařik, Župna kuća u Bukovici i Poljacima – osnove (1925)

83.b

Karl Pařik, Župna kuća u Bukovici i Poljacima - fasade i presjeci (1925)

   

84.a

Karl Pařik, Crkva u Foči kod Doboja, prilaz (izgrađena 1933-1942) – izgled 1988.g.

84.b

Karl Pařik, Crkva u Foči kod Doboja, vanjski izgled (izgrađena 1933-1942) – izgled 1988.g.

84.c

Karl Pařik, Crkva u Foči kod Doboja, pogled sa kora (izgrađena 1933-1942) – izgled 1988.g.

84.d

Karo Pařik, Crkva u Foči kod Doboja, pogled prema svetištu (izgrađena 1933-1942) – izgled 1988.g.

   

Bilješka

Projekt br. 85 je Pařikov projekt za crkvu u Podhumu čiji nacrti nisu pronađeni, a crkva koja je izgrađena 1962.g. nije izgrađena prema  Pařikovom projektu.

   

86.a

Nekadašnja crkva sv. Josipa u Zenici prije rušenja 1936.g.

86.b

Nekadašnja crkva sv. Josipa u Zenici prije rušenja 1936.g.

   

Bilješka

Projekt br. 87 je Pařikov projekt za Hrvatski dom u Docu kod Travnika čiji nacrti nisu pronađeni.

   

88.a

Karl Pařik, Crkva u Vijaki (izgrađena 1931.g.) - izgled 1988.g.

88.b

Karl Pařik, Crkva u Vijaki - stražnja fasada (izgrađena 1931.g.) - izgled 1988.g.

   

89.a

Josef Zauler, projekt crkve u Brčkom (1926)

89.b

Karl Pařik, Crkva u Brčkom – enterijer (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.c

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - pogleda prema svetištu (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.d

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - ulazna fasada (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.e

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - ulazna fasada (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.f

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - pogled od lijeve sakristije (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.g

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - pogled od desne sakristije (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

89.h

Karl Pařik, Crkva u Brčkom - detalj prozora (izgrađena 1933/34) – izgled 1988.g.

   

90.a

Karl Pařik, Crkva u Osovi (izgrađena 1930.g., srušena) – prvobitni izgled

90.b

Karl Pařik, Crkva u Osovi (izgrađena 1930.g., srušena) – prvobitni izgled tornja

90.c

Karl Pařik, Crkva u Osovi (izgrađena 1930.g., srušena) – prvobitni izgled tornja