5.juli 1857-16. juni 1942
5 July 1857-16 June 1942

 

 

Arhitekt Karlo Paržik

 

The architect Karel Pařík

 

 

Naslovna stranica
Homepage

O website-u
About the website

Disertacija
Disertation

Ilustracije u/
Illustrations in:

Poglavlje/chapter I-VII
Poglavlje/chapter VIII:
....no.2-20
....no.21-40
....no.41-55
....no.56-73
Poglavlje/chapter XIV-XVIII
....no.74-90
....no.91-117

Izložba 1991.g.
Exhibition in 1991

Izložba 2007.g.
Exhibition in 2007

Penzioni _fond
2.e

Serijatska-skola
3.a

Serijatska-skola2
3.d

Visa-gimnazija
4.f

Djecacka-skola
5.a


Vijecnica-tlocrt
6.b

Vijecnica
6.e

Beledija
7.a

Kupatilo
8.d-2


Gostionica-prozori
10.d

Dzidzikovac
14.j

Zanatska -skola
15.g-2

spomenik
16

banka
17.a

grand-hotel-2
18.d


Dom-u-travniku
19

dom-travnik
19

direkcija-zeljeznica
20.b

direkcija
20.c

ILUSTRACIJE U POGLAVLJU VIII (2-20) / ILLUSTRATIONS IN THE CHAPTER VIII (2-20)

Napomena: Ilustracije su u redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu disertacije. Nekoliko novih ilustracija je dodato u odnosu na listu ilustracija u prilogu originala disertacije.

Note: The illustrations are presented in the order in which they appear in the text of the dissertation. A few additional illustrations have been included in relation to those listed in the original dissertation.

Br/No

Naslov/Title

2.a

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu – idejna skica zapadne fasade (oko 1886.g.)

2.b

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu – istočna fasada (prema izvedbenom nacrtu K. Pařika iz maja/juna 1886, crtež B.D.)

2.c

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu – južna fasada (prema izvedbenom nacrtu K. Pařika iz maja/juna 1886, crtež B.D.)

2.d

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu – sjeverna fasada (prema izvedbenom nacrtu K. Pařika iz maja/juna 1886, crtež B.D.)

2.e

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu (izgrađena 1888.g.) – prvobitni izgled

2.f

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu (izgrađena 1888.g.) – izgled 1988.g.

2.g

Karl Pařik, Stambenoposlovna zgrada Penzionog fonda u Sarajevu – osnova drugog sprata (prema izvedbenim nacrtima K. Pařika iz 1886.g. crtež B.D.)

   

3.a

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – osnova prizemlja i istočna fasada (1886/87)

3.a-2

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – osnova prizemlja i istočna fasada (1886/87)

3.b

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – podužni presjek i osnova prvog sprata (1886/87)

3.b-2

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – podužni presjek i osnova prvog sprata (1886/87)

3.c

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – poprečni presjek i sjeverna fasada (1886/87)

3.d

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – perspektiva (1886/87)

3.e

Crtež Šerijatske sudačke škole u Sarajevu

3.f

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – dvorište sa trijemom (izgrađena 1888.g.)

3.g

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – dvorište sa trijemom (izgrađena 1888.g.)

3.h

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – izgled 1988.g.

3.i

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – sjeverna fasada, 1989.g.

3.j

Karl Pařik, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu – sjeverna fasada, 1989.g.

   

4.a

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu – osnove podruma i prizemlja (1888/89)

4.b

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu – osnove prvog i drugog sprata (1888/89)

4.c

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu – presjek i situacija (1888/89)

4.d

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu – detalj fasade (1888/89)

4.e

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu – detalj kapije (1888/89)

4.f

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu (izgrađena 1890.g.) – prvobitni izgled

4.g

Karl Pařik i August Butscha, Viša gimnazija u Sarajevu (izgrađena 1890.g.) – izgled 1989.g.

   

5.a

Karl Pařik i Carl Panek, Dječačka osnovna škola i preparandija u Sarajevu (1890), prvobitni izgled

5.b

Karl Pařik i Carl Panek, Dječačka osnovna škola i preparandija u Sarajevu (1890), prvobitni izgled

5.c

Karl Pařik i Carl Panek, Dječačka osnovna škola i preparandija u Sarajevu (1890), prvobitni izgled

5.d

Karl Pařik i Carl Panek, Dječačka osnovna škola i preparandija u Sarajevu (1890), detalj fasade

   

6.a

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – osnova suterena (1891)

6.b

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – osnova prizemlja (1891)

6.c

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – osnova mezanina (1891)

6.d

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – osnova I sprata (1891)

6.e

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – južna fasada (1891)

6.e-2

Karl Pařik, Projekt za Vijećnicu u Sarajevu – južna fasada (1891)

6.f

Karl Pařik, (idejni koncept trougaone osnove), Alexandar Wittek i Ćiril Iveković, Vijećnica u Sarajevu (izgrađena 1895.g.) – prvobitni izgled

6.g

Karl Pařik, (idejni koncept trougaone osnove), Alexandar Wittek i Ćiril Iveković, Vijećnica u Sarajevu (izgrađena 1895.g.) – nekadašnji izgled galerije centralnog hola

6.h

Karl Pařik, (idejni koncept trougaone osnove), Alexandar Wittek i Ćiril Iveković, Vijećnica u Sarajevu (izgrađena 1895.g.) – prvobitni izgled

   

7.a

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – istočna fasada (1892)

7.b

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – južna fasada (1892)

7.c

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – osnova prvog sprata (1892)

7.d

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – osnova drugog sprata (1892)

7.e

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – izgled istočne fasade 1989.g.

7.f

Karl Pařik, Zatvor uz Vijećnicu u Sarajevu – izgled južne fasade 1989.g.

   

8.a

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – osnova temelja (1892)

8.b

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – osnova prizemlja (1892)

8.c

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – presjek (1892)

8.d

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – ulazna fasada (1892)

8.d-2

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – ulazna fasada (1892)

8.e

Karl Pařik, Projekt za tursko kupatilo u Banjaluci – stražnja fasada (1892)

   

9

Fotografija snimljena na terasi nekadašnje kuće Karlo Pařika u Sarajevu. Sasvim desno stoji najstariji Pařikov sin, također Karlo, a u sredini supruga Karla mlađeg.

   

10.a

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži – osnova i ulazna fasada (1893)

10.b

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži – bočne fasade i presjek (1893)

10.c

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži – detalj fasade (1894)

10.d

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži – detalj prozora (1894)

10.e

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži (izgrađena 1894.g.) – izgled 1989.g.

10.f

Karl Pařik, Gostionica na Ilidži (izgrađena 1894.g.) – izgled prozora 1989.g.

   

11.a

Karl Pařik, Kuća za vrtlara na Ilidži – fasade (1893/94)

11.b

Karl Pařik, Kuća za vrtlara na Ilidži (izgrađena 1894.g.) – izgled 1989.g.

   

12.a

Carl Panek, Restoran na Ilidži (1890) – nekadašnji izgled

12.b

Karlo Pařik, Dogradnja restorana na Ilidži – osnova prizemlja (1894)

   

13.a

Električna centrala u Sarajevu (1893) – izgled 1989.g.

13.b

Karl Pařik, Stambenoupravna zgrada uz električnu centralu u Sarajevu – osnova prizemlja (1894)

13.c

Karl Pařik, Stambenoupravna zgrada uz električnu centralu u Sarajevu – osnova sprata (1894)

13.d

Karl Pařik, Stambenoupravna zgrada uz električnu centralu u Sarajevu – sjeverna fasada (1894)

13.e

Karl Pařik, Stambenoupravna zgrada uz električnu centralu u Sarajevu – bocne fasade (1894)

13.f

Karl Pařik, Stambenoupravna zgrada uz električnu centralu u Sarajevu (izgrađena 1894.g.) – izgled 1989.g.

   

14.a

Karl Pařik, Kuće “A” i “B” na Džidžikovcu u Sarajevu – situacija (1894). Kuću “A” projektovao je Carl Panek.

14.b

Karl Pařik, Kuće “A” i “B” na Džidžikovcu u Sarajevu – osnove prvog sprata (1894). Kuću “A” projektovao je Carl Panek.

14.c

Karl Pařik, Kuće “A” na Džidžikovcu u Sarajevu – izvedbeni nacrti fasada (1894). Kuću “A” projektovao je Carl Panek.

14.d

Karl Pařik, Kuće “A” na Džidžikovcu u Sarajevu – izvedbeni nacrt fasade (1894). Kuću “A” projektovao je Carl Panek.

14.e

Karl Pařik, Kuće “A” na Džidžikovcu u Sarajevu – izvedbeni nacrti detalja (1894). Kuću “A” projektovao je Carl Panek.

14.f

Carl Panek, Kuće “A” na Džidžikovcu u Sarajevu (izgrađena 1894/95 - Karlo Pařik je rukovodio izgradnjom) – izgled 1989.g.

14.g

Carl Panek, Kuće “A” na Džidžikovcu u Sarajevu – (izgrađena 1894/95 - Karlo Pařik je rukovodio izgradnjom) – izgled 1989.g.

14.h

Karl Pařik, Kuće “B” na Džidžikovcu u Sarajevu – nacrti fasada (1894)

14.i

Karl Pařik, Kuće “B” na Džidžikovcu u Sarajevu (izgrađena 1894.g.) – izgled 1989.g.

14.j

Karl Pařik, Kuće “B” na Džidžikovcu u Sarajevu (izgrađena 1894.g.) – izgled 1989.g.

   

15.a

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – situacioni plan (1894)

15.b

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – situacioni plan (1894)

15.c

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – osnova suterena (1894)

15.d

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – osnova visokog prizemlja (1894)

15.e

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – osnova prvog sprata (1894)

15.f

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – osnova drugog (1894)

15.g

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – nacrt fasada (1894)

15.g-2

Karl Pařik, Projekt za Zanatsku školu i atelje za umjetničke zanate u Sarajevu – nacrt fasada (1894)

   

16

Karl Pařik, Skica za nadgrobni spomenik (1894)

   

17.a

Karl Pařik, Bosanskohercegovačka narodna dionička banka u Sarajevu – osnove visokog prizemlja i prvog sprata i perspektiva (1895)

17.b

Karl Pařik, Bosanskohercegovačka narodna dionička banka u Sarajevu – osnove visokog prizemlja i prvog sprata i perspektiva (izgrađena 1895.g.) – izgled 1989.g.

17.c

Karl Pařik, Bosanskohercegovačka narodna dionička banka u Sarajevu – osnove suterena, visokog prizemlja, prvog sprata i drugog sprata (1895)

17.d

Karlo Pařik, Bosanskohercegovačka narodna dionička banka u Sarajevu – presjek i fasada (1895)

   

18.a

Mate Baylon, Adaptacija Zemaljske banke u Sarajevu – osnova (juli 1941.g.)

18.b

Mate Baylon, Adaptacija Zemaljske banke u Sarajevu – presjek (juli 1941.g.)

18.c

Karl Pařik, Adaptacija i dogradnja sprata “Grand-hotela” (Josip Vancaš, 1892/93) u Sarajevu (1895) – nekadašnji izgled

18.d

Karl Pařik, Adaptacija i dogradnja sprata “Grand-hotela” (Josip Vancaš, 1892/93) u Sarajevu (1895) – nekadašnji izgled

18.e

Karl Pařik, Adaptacija i dogradnja sprata “Grand-hotela” (Josip Vancaš, 1892/93) u Sarajevu (1895) – nekadašnji izgled

18.f

Karl Pařik, Adaptacija i dogradnja sprata “Grand-hotela” (Josip Vancaš, 1892/93) u Sarajevu (1895) – izgled 1989.g.

   

19

Karl Pařik, Skica za kazino (društveni dom) u Travniku – situacioni plan, osnove prizemlja, mezanina i prvog sprata, poprečni presjek i fasade (1895)

   

20.a

Situacioni plan nekadašnje zgrade Direkcije željeznica u Sarajevu (izgrađena 1886.g.)

20.b

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica za smještaj političkih službi u Sarajevu – arhitektonski snimak sjeverne fasade (1896)

20.c

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica za smještaj političkih službi u Sarajevu – nacrt nove zapadne fasade (1896)

20.d

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica za smještaj političkih službi u Sarajevu – osnova prizemlja (1896)

20.e

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica za smještaj političkih službi u Sarajevu – osnova prvog sprata (1896)

20.f

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica za smještaj političkih službi u Sarajevu – (dograđena 1896.g., treći sprat dograđen kasnije) – izgled sjeverne fasade 1989.g.

20.g

Karl Pařik, Dogradnja zgrade Direkcije željeznica a za smještaj političkih službi u Sarajevu – (dograđena 1896.g., treći sprat dograđen kasnije) – izgled sjeverne I zapadne fasade 1989.g.